Báo cáo tại đại hội, đại diện LĐLĐ quận cho biết trong nhiệm kỳ qua, mặc dù có sự thay đổi nhân sự nhưng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội CĐ quận lần IV. Cụ thể, đã thành lập mới 355 CĐ cơ sở, phát triển 30.538 đoàn viên (đạt tỉ lệ 105,3%), giới thiệu 1.087 lượt đoàn viên ưu tú cho Đảng (đạt tỉ lệ 217%); 100% CĐ cơ sở khối hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ - công chức - viên chức; có 562/605 doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể (tỉ lệ gần 93%).

Phấn đấu kết nạp 15.000 đoàn viên Công đoàn - Ảnh 1.

Đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ quận 12, TP HCM tặng cờ cho cán bộ Công đoàn

Bên cạnh đó, các hoạt động do LĐLĐ quận phát động ngày càng thiết thực, đa dạng, hướng về cơ sở, đáp ứng được việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề, làm lợi cho đơn vị và xã hội. Công tác chăm lo cho CNVC-LĐ được quan tâm thường xuyên, bảo vệ hiệu quả quyền lợi người lao động.

Trong nhiệm kỳ V, đại hội đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, thành lập CĐ ở 100% đơn vị có từ 10 lao động trở lên; kết nạp 15.000 đoàn viên mới; mỗi năm giới thiệu 200 đoàn viên ưu tú cho Đảng; 50% CĐ cơ sở có từ 100 đoàn viên trở lên đạt danh hiệu CĐ cơ sở vững mạnh... Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa V gồm 27 thành viên. Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận 12 khóa IV, được bầu giữ chức chủ tịch LĐLĐ quận khóa V.

Phát biểu tại đại hội, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch LĐLĐ TP, ghi nhận và biểu dương những thành quả mà đội ngũ cán bộ CĐ quận 12 đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, CĐ quận phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện cả nội dung lẫn hình thức hoạt động nhằm chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền lợi CNVC-LĐ. Bên cạnh đó, các cấp CĐ quận cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi - lao động sáng tạo, học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng đội ngũ lao động có trình độ, đạo đức, năng lực chuyên môn để đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển đất nước. 


Tin-ảnh: M.Chi