Ông Nguyễn Trường Chinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Long An, trả lời: Sau khi nhận được đơn phản ánh, ngày 9-11-2017, LĐLĐ cùng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP Tân An đã mời đại diện ban giám đốc và Công đoàn (CĐ) công ty lên làm việc. Phía công ty cho biết công ty không có NLĐ nào tên Thái Quốc Văn; lương của NLĐ được công ty trả đủ, trả đúng thời gian theo thỏa ước tập thể. Trường hợp đặc biệt do công việc tính toán lương sản phẩm kéo dài có thể chậm lương nhưng không kéo dài quá ngày 20 dương lịch của tháng tiếp theo. Ở công ty cũng không có trường hợp NLĐ đến tuổi nghỉ hưu mà không được giải quyết chế độ. Về việc ông H.A.T, trưởng phòng hành chính - nhân sự kiêm chủ tịch CĐ, mượn tiền của NLĐ là có, số tiền nợ là 307 triệu đồng. Trong buổi làm việc với công ty và NLĐ vào ngày 15-11-2016, ông T. cam kết trả 50% nợ trước Tết nguyên đán 2017, số còn lại trả hết trước ngày 30-4-2017. Sau sự việc trên, công ty đã cho ông T. thôi chức trưởng phòng hành chính - nhân sự, đồng thời LĐLĐ TP Tân An cũng đã bãi miễn chức vụ chủ tịch CĐ của ông T.

Đơn phản ánh chưa đúng - Ảnh 1.