Đóng BHXH 32 năm có được nghỉ hưu?

Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định, nam lao động đủ 60 tuổi, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí. Nếu ông không thuộc diện được nghỉ hưu trước tuổi (làm nghề hay công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên; làm công việc khai thác than trong hầm lò; bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp) thì dù số năm đóng BHXH đã đủ nhưng thiếu điều kiện về tuổi nên chưa thể làm thủ tục hưởng chế độ hưu trí. Trường hợp thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỉ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu, người lao động còn được trợ cấp một lần cho những năm đóng dư; cứ mỗi năm đóng BHXH dư ra thì được hưởng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.