BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định tại khoản 1 điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH thì người lao động đồng thời có từ 2 HĐLĐ trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất, đóng bảo hiểm tai nạn - bệnh nghề nghiệp theo từng HĐLĐ. Đề nghị anh Đạt căn cứ quy định trên để thực hiện.