Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Theo quy định của Luật BHXH, NLĐ làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ 1 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Mặt khác, Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định khi NLĐ đang hưởng TCTN có việc làm tại doanh nghiệp theo HĐLĐ có thời hạn từ 3 tháng trở lên thì phải khai báo, thực hiện thủ tục ngừng hưởng chế độ TCTN và đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

Căn cứ các quy định trên thì trường hợp NLĐ đang hưởng TCTN, trong thời gian thử việc hoặc giao kết HĐLĐ có thời hạn dưới 1 tháng không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, vẫn được hưởng TCTN; NLĐ giao kết HĐLĐ có thời hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng phải tham gia BHXH bắt buộc nhưng vẫn được hưởng TCTN; NLĐ giao kết HĐLĐ có thời hạn từ 3 tháng trở lên phải tham gia BHXH bắt buộc và phải ngưng hưởng TCTN. Đề nghị công ty anh Hà căn cứ quy định trên để thực hiện.