Đóng góp ý kiến tâm huyết cho văn kiện Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhấn mạnh với mục tiêu nhận diện rõ những thời cơ, thách thức đặt ra đối với tổ chức CĐ, hội nghị là dịp để cán bộ CĐ đóng góp những ý kiến tâm huyết vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Mục tiêu hướng đến là tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vị trí, vai trò của tổ chức CĐ trong hệ thống chính trị nước ta.

Ông Nguyễn Đình Khang đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận làm sáng rõ, góp ý bổ sung 20 vấn đề đề cập trong dự thảo văn kiện liên quan; đồng thời góp ý các nội dung khác của dự thảo văn kiện được công bố, nhất là các vấn đề có liên quan trực tiếp đến xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức CĐ, phát huy vai trò, cải thiện đời sống, việc làm cho người lao động.

Tin-ảnh: V.Duẩn