Có 464 đại biểu tham dự đại hội. Trong đó, 450 tập thể, cá nhân được lựa chọn, giới thiệu từ đại hội, hội nghị điển hình tiên tiến các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn (CĐ) ngành Trung ương và tương đương. Có 78 đại biểu là công nhân lao động trực tiếp sản xuất, công tác chiếm 21,4%.

Các đại biểu đọc Báo Người Lao Động tại Đại hội

Đại hội thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ sẽ tuyên dương 10 điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu nhất và lựa chọn 15 điển hình đại diện cho các tập thể và cá nhân xuất sắc tiêu biểu đi dự Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X.

Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ toàn quốc lần thứ X - Ảnh 2.

Báo Người Lao Động phục vụ tuyên truyền tại Đại hội

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, 5 năm qua, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác thi đua, khen thưởng, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phát động, phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ có bước trưởng thành, phát triển cả bề rộng và chiều sâu; thu hút hàng triệu CNVC-LĐ ở các ngành nghề, địa phương, cơ sở, trong mọi thành phần kinh tế tham gia, đạt những kết quả tích cực, đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của đất nước.

Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ toàn quốc lần thứ X - Ảnh 3.

Các đại biểu đọc báo Người Lao Động tại Đại hội

Từ các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động như "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo"; "Xanh, Sạch, Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động"; "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà";" Văn hóa, thể thao", đã xuất hiện nhiều tấm gương CNVC-LĐ điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ toàn quốc lần thứ X - Ảnh 4.

Trong 5 năm qua, CNVC-LĐ cả nước đã có hơn 1 triệu sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, tổng giá trị làm lợi là 198.690 tỉ đồng. Tổng số đề tại nghiên cứu khoa học là 74.959 đề tài; tổng giá trị làm lợi hoặc ứng dụng mang lại lợi ích kinh tế là 331.299 tỉ đồng. 

Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ toàn quốc lần thứ X - Ảnh 5.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam đọc báo Người Lao Động tại đại hội

Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ toàn quốc lần thứ X - Ảnh 6.

Các đại biểu đọc báo tại hội trường

Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ toàn quốc lần thứ X - Ảnh 7.

Các đại biểu đọc báo tại hội trường

Văn Duẩn -Ngô Nhung