Trong đó, có khoảng 31.400 NLĐ đang làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (HĐLĐ) phải thỏa thuận tạm hoãn HĐLĐ; nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương. Đối tượng này sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng trong 3 tháng, từ tháng 4 đến 6-2020. Ngoài ra, có hơn 117.600 lao động khác bị chấm dứt HĐLĐ, có hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; không có giao kết HĐLĐ bị mất việc. Đối tượng này sẽ được ngân sách hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng trong 3 tháng, từ tháng 4 đến 6-2020.

Đồng Nai: 149.000 người lao động thuộc diện hỗ trợ - Ảnh 1.

Công nhân tại một công ty ở Đồng Nai trong giờ làm việc

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở, ngành liên quan trong tỉnh tiếp tục rà soát kỹ lưỡng những đối tượng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Sau khi có hướng dẫn cụ thể của các bộ, ngành trung ương thì triển khai hỗ trợ ngay cho NLĐ.

Tin-ảnh: T.Lâm