Từ năm 2020 đến nay, số người hưởng BHXH một lần ở Đồng Nai không ngừng tăng, năm sau cao hơn năm trước. Nguyên nhân do dịch COVID-19 khiến đời sống người lao động gặp khó khăn, nhiều người nghỉ việc không có điều kiện tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm. Bên cạnh đó, một số người vẫn chưa nhận thức đầy đủ về BHXH, chỉ thấy lợi ích trước mắt nên tự nguyện nghỉ việc để hưởng chế độ.

Đồng Nai chi gần 3.200 tỉ đồng giải quyết BHXH một lần - Ảnh 1.

Người lao động cần suy xét thận trọng, chỉ nên hưởng BHXH một lần trong trường hợp bất khả kháng

Theo BHXH tỉnh Đồng Nai, BHXH là chính sách an sinh mang tính chất lâu dài của nhà nước. Người tham gia BHXH (đóng đủ năm) khi hết tuổi lao động không chỉ được hưởng lương hưu mà còn có các chế độ khác, nhất là được miễn phí BHYT trọn đời. Người lao động cần suy xét thận trọng, chỉ nên hưởng BHXH một lần trong trường hợp bất khả kháng.

Thời gian tới, ngoài phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách bảo hiểm, BHXH tỉnh sẽ vận động những người đã đóng BHXH nhưng bị mất việc tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện đến khi đủ thời gian hưởng lương hưu.

Tin-ảnh: N.Huỳnh