Với chủ đề "Thay đổi văn hóa giao thông - bắt đầu từ chính bạn", chương trình có phần giao lưu trực tiếp với khách mời về các nội dung thực hiện văn hóa giao thông nhằm tuyên truyền, vận động đoàn viên - lao động xây dựng văn hóa khi tham gia giao thông, góp phần hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông. Chương trình được livestream trên trang Facebook LĐLĐ tỉnh và fanpage Điểm hẹn CN.

Đồng Nai là địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh, thu hút trên 1 triệu CN - lao động nhưng đa phần là lao động ngoài tỉnh, chiếm trên 60%. Điều kiện ăn, ở và sinh hoạt của đại bộ phận CN còn nhiều khó khăn, chủ yếu là thuê nhà trọ, phần lớn CN sử dụng phương tiện cá nhân đi làm. Từ những đặc điểm nêu trên đã làm cho tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp, lượng xe tham gia giao thông nhiều dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông và vi phạm an toàn giao thông.

D.Linh