Ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, cho biết năm 2019, Đồng Tháp giải quyết việc làm cho 36.412 lao động, đạt 121,37% kế hoạch, trong đó qua vay vốn giải quyết việc làm là 1.838 người. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển mới đào tạo nghề ở cả các cấp trình độ cho 21.536 học viên, đạt 101% kế hoạch; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%, trong đó qua đào tạo nghề đạt 48%. Đặc biệt trong 2 năm (2018, 2019), Đồng Tháp đã đưa được 3.243 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng Tháp là điển hình trong xuất khẩu lao động - Ảnh 1.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thăm Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, nhờ được lãnh đạo tỉnh chủ động tư vấn, truyền lửa, định hướng trước lúc lên đường nên nhiều lao động ở Đồng Tháp đã tạo ra sự khác biệt trong quá trình làm việc ở nước ngoài. Kết quả là sau khi kết thúc thời gian làm việc ở nước ngoài, không chỉ đem lại cho gia đình, cho quê hương một lượng kiều hối mà còn mang về nhiều kiến thức, tác phong, kỹ năng làm việc công nghiệp và ý chí khởi nghiệp quyết liệt.

Tin-ảnh: G.Nam