Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu Công đoàn (CĐ) cơ sở tăng cường thông tin, tuyên truyền và vận động đoàn viên, CNVC-LĐ tham gia hưởng ứng chương trình, lồng ghép trong các nội dung tuyên truyền hoạt động Tháng Công nhân; tiếp nhận, tổng hợp và phối hợp với phòng ban chuyên môn đánh giá, thẩm định sáng kiến, đồng thời xét chọn sáng kiến xuất sắc tiêu biểu giới thiệu với CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở.

Động viên công nhân vượt khó, sáng tạo - Ảnh 1.

Kỹ sư cảng Bến Nghé, TP HCM trong giờ làm việc Ảnh: HOÀNG TRIỀU

CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở có trách nhiệm cụ thể hóa và hướng dẫn các cấp CĐ trực thuộc tổ chức triển khai chương trình và đề xuất các sáng kiến xuất sắc tiêu biểu gửi về Tổng LĐLĐ Việt Nam. Mỗi LĐLĐ tỉnh, thành, CĐ ngành trung ương và tương đương, CĐ tổng công ty đề nghị không quá 4 sáng kiến. Riêng LĐLĐ các tỉnh, TP Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai, CĐ ngành: Công Thương, Ngân hàng, Thông tin và Truyền thông, Y tế Việt Nam, Giáo dục Việt Nam và Ban CĐ Quốc phòng, CĐ các tổng công ty: Điện lực, Dầu khí, Than - Khoáng sản và Hàng không đề nghị không quá 5 sáng kiến.

Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ ưu tiên biểu dương các sáng kiến tiêu biểu trong các lĩnh vực: an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, cải cách hành chính, quản lý, điều hành; y tế, giáo dục…

H.Lê