ISAI ra đời dưới sự cho phép của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm phản biện các đề tài phát triển khoa học công nghệ trong quản trị, điều hành của doanh nghiệp (DN); tư vấn những cách thức phát triển cho các DN trẻ, DN cần đổi mới sáng tạo ở mọi ngành nghề. Đồng thời, ISAI phục vụ cho công cuộc xây dựng đổi mới tư duy quản lý, quản trị và đổi mới, sáng tạo của từng DN trong và ngoài nước; tìm kiếm, quy tụ và tạo điều kiện bồi dưỡng, đào tạo, các doanh nhân, DN; phát triển những tài năng của Việt Nam.

ISAI: Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo - Ảnh 1.

Lãnh đạo ISAI trao quyết định thành lập 7 trung tâm trực thuộc

Dịp này, ISAI cũng đã trao quyết định thành lập 7 trung tâm trực thuộc gồm: Trung tâm Phát triển truyền thông và tài năng trẻ Việt Nam; Trung tâm Phát triển DN và tài năng vùng ĐBSCL; Trung tâm Phát triển truyền thông và tài năng trẻ Việt Nam; Trung tâm Phát triển DN và đổi mới sáng tạo vùng miền Trung - Tây Nguyên; Trung tâm Truyền thông và Sự kiện TP HCM; Trung tâm đào tạo nghề; Trung tâm Phát triển nữ doanh nhân Việt Nam.

Tin-ảnh: H.Lê