Động viên người lao động bằng chế độ đãi ngộ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, công ty còn duy trì chính sách phúc lợi cho NLĐ như: mua bảo hiểm tai nạn 24/24 giờ, hỗ trợ khó khăn (cao nhất 50 triệu đồng/người), tổ chức tham quan nghỉ mát (bình quân 10 triệu đồng/người). Đồng hành với doanh nghiệp, tập thể NLĐ công ty đã tự nguyện trích từ thu nhập 20.000 đồng/người/tháng và 3% tiền thưởng mỗi kỳ để góp vào Quỹ Vì người nghèo.

Hội nghị đã đề ra mục tiêu trong năm 2018, trọng tâm là hoàn thiện chính sách tiền lương, đãi ngộ nhằm tạo động lực làm việc và thu hút NLĐ có trình độ chuyên môn, tay nghề cao. Dịp này, Công đoàn công ty cũng đã phát động phong trào thi đua "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" trong NLĐ.

N.Hà