CNVC-LĐ tại ngày hội mua hàng giảm giá do LĐLĐ quận Bình Thạnh, TP HCM tổ chức
CNVC-LĐ tại ngày hội mua hàng giảm giá do LĐLĐ quận Bình Thạnh, TP HCM tổ chức

Theo đó, bên cạnh hoạt động tuyên truyền, các cấp CĐ tập trung vận động CNVC-LĐ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để làm ra những sản phẩm, hàng hóa có chất lượng cao, giá thành hạ, được người tiêu dùng chấp nhận. Ngoài ra, các cấp CĐ cần tổ chức các phiên chợ công nhân, gian hàng giảm giá... nhằm phục vụ nhu cầu công nhân các KCX-KCN, khu nhà trọtổ tự quản.

Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý CĐ các cấp tham gia với chính quyền địa phương trong việc mua sắm, thay thế trang thiết bị, máy móc, vật tư, nguyên liệu trong nước có khả năng đáp ứng nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp nhằm thay thế sản phẩm nhập khẩu.

T.Ngôn