Chương trình thu hút hơn 150 người lao động đến tham gia tư vấn trực tiếp về các vấn đề liên quan đến pháp luật lao động, các chế độ chính sách cho người lao động, các vấn đề liên quan đến hôn nhân gia đình...

Đưa kiến thức pháp luật đến công nhân - Ảnh 1.

Người lao động đến tư vấn trực tiếp tại ngày hội tư vấn pháp luật

Sáng cùng ngày, LĐLĐ quận Bình Thạnh cùng Hội Luật gia và Phòng Tư pháp quận đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện mô hình "Điểm tư vấn pháp luật lưu động miễn phí". Các điểm tư vấn có nhiệm vụ tư vấn, giải đáp thắc mắc về chính sách, pháp luật cho CNVC-LĐ, đặc biệt là các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Các đơn vị cũng thống nhất đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn những quy định pháp luật của nhà nước; tổ chức khảo sát, xây dựng tủ sách pháp luật tại các doanh nghiệp có đông công nhân. Dịp này, LĐLĐ quận còn tổ chức tuyên truyền những nội dung cơ bản của Bộ Luật Lao động sửa đổi năm 2019 đến 250 đoàn viên, CNVC-LĐ dự tại hội nghị.

Tin-ảnh: N.Hoàng