Đây là chi nhánh thứ 15 của Quỹ CEP tại các tỉnh nhằm mở rộng phạm vi hoạt động trợ vốn cho người nghèo, nhất là CNVC-LĐ khó khăn. Với nguồn vốn 50 tỉ đồng, dự kiến trong 5 năm đầu, chi nhánh sẽ trợ vốn cho 35.000 CNVC-LĐ nghèo với mức vay trung bình mỗi hộ là 19 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, trao vốn cho bà con nghèo tại tỉnh Tây Ninh
Bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, trao vốn cho bà con nghèo tại tỉnh Tây Ninh

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, đánh giá cao nỗ lực mở rộng địa bàn hoạt động của Quỹ CEP; lưu ý đội ngũ tín dụng chủ động phối hợp với LĐLĐ tỉnh khảo sát, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để CNVC-LĐ tiếp cận vốn làm kinh tế phụ gia đình.

Tin-ảnh: N.Luân