Theo BHXH Việt Nam, việc thí điểm sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID tại 10 địa phương bị ảnh hưởng lũ lụt trong thời gian vừa qua đã mang lại sự tiện lợi cho người tham gia BHYT và cơ sở KCB. Bên cạnh đó, tính bảo mật, an toàn khi sử dụng vẫn được bảo đảm, hạn chế được tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Vì vậy, trên cơ sở ý kiến của Bộ Y tế về việc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để đi KCB BHYT, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành báo cáo UBND phối hợp Sở Y tế để chỉ đạo cơ sở KCB triển khai thực hiện sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID trong KCB.

Dùng ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh - Ảnh 1.

Khám chữa bệnh BHYT tại TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Cơ sở KCB sử dụng đầu đọc để quét mã QR-Code hoặc ghi trực tiếp số thẻ BHYT trên ứng dụng VssID (trường hợp cơ sở không có đầu đọc). Cơ sở KCB có các giải pháp chống lạm dụng trục lợi quỹ KCB BHYT; tiếp nhận khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo cơ quan BHXH để phối hợp giải quyết. Giám đốc BHXH các tỉnh, thành chỉ đạo các phòng chuyên môn tiếp nhận, xử lý kịp thời khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc sử dụng VssID để bảo đảm quyền lợi của người bệnh BHYT.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo BHXH Việt Nam phối hợp Bộ Y tế nghiên cứu triển khai đầy đủ thẻ BHYT trên ứng dụng VssID vừa bảo đảm tiện ích vừa phải bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin. 

D.Thu