Huỳnh Thị Minh Hằng (quận 10, TP HCM) hỏi: "Trước tôi làm ở một công ty và đóng BHXH được 11 tháng thì nghỉ. Sau đó, tôi sang công ty khác làm được 2 tháng nhưng chưa được đóng BHXH. Đợi lâu nên tôi đã mua bảo hiểm nông nghiệp. Cho hỏi trong trường hợp này, thời gian đóng BHXH trước đây của tôi có bị mất không? Còn muốn rút tiền BHXH một lần thì cần những thủ tục gì?".

- BHXH Việt Nam trả lời: Theo thông tin chị cung cấp, chị tham gia đóng BHXH bắt buộc được 11 tháng và đã nghỉ việc, không tiếp tục đóng BHXH và chưa hưởng BHXH một lần thì thời gian đã đóng BHXH (11 tháng) được bảo lưu thời gian đóng BHXH. Người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần. Hồ sơ hưởng BHXH một lần bao gồm: Sổ BHXH và đơn đề nghị (mẫu số 14-HSB).