Nguyễn Văn Quang (quận 9, TP HCM) hỏi: "Tôi làm việc và đã tham gia BHXH được 6 tháng, sau đó nghỉ việc tự do. Từ khi nghỉ việc đến nay, công ty vẫn chưa trả sổ BHXH cho tôi. Vậy tôi muốn cấp lại sổ được không?".

BHXH Việt Nam trả lời: Khoản 2, điều 18 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định quyền của người lao động (NLĐ) là được cấp và quản lý sổ BHXH. Tại khoản 5, điều 21 Luật BHXH số 58/2014/QH13 cũng quy định: "Trách nhiệm của người sử dụng lao động là phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho NLĐ, xác nhận thời gian đóng BHXH khi NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật". Vì vậy, đề nghị ông liên hệ với công ty cũ để yêu cầu làm thủ tục xác nhận quá trình đóng BHXH và trả sổ BHXH cho ông. Trong trường hợp công ty cố tình không trả sổ BHXH, ông có thể làm đơn khiếu nại lên ban giám đốc công ty; hoặc thông qua tổ chức Công đoàn tại công ty để khiếu nại về việc không trả sổ BHXH. Nếu không được thì ông có thể gửi đơn đến Thanh tra Lao động thuộc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (nơi công ty trú đóng) để cơ quan này buộc công ty trả lại sổ BHXH cho ông.