BHXH Việt Nam trả lời: Đề nghị bạn lập tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) nộp cơ quan BHXH để được cấp lại sổ.