Nguyễn Thị Lan (quận 6, TP HCM) hỏi: "Tôi là viên chức, đã ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn với một đơn vị hành chính sự nghiệp tại TP HCM. Vừa qua, tôi nộp đơn xin nghỉ việc, có báo trước 45 ngày nhưng không được đơn vị giải quyết. Lý do là chờ kết quả điều tra từ cơ quan công an vì sai phạm của một số nhân viên trong bộ phận tôi từng làm việc. Xin hỏi việc đơn vị không cho tôi nghỉ việc có đúng quy định?".

Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Khoản 4, điều 29 Luật Viên chức quy định viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày. Tuy nhiên, tại khoản 3, điều 56 Luật Viên chức có quy định viên chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không được bổ nhiệm, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết nghỉ hưu hoặc thôi việc. Do vậy, trường hợp nêu trên, nếu bà Lan là đối tượng đang bị cơ quan công an điều tra và đang trong quá trình điều tra thì sẽ không được giải quyết cho thôi việc.