Được hưởng chế độ độc hại? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: "Thông tư 26/2017/TT - BLĐTBXH có quy định đối tượng áp dụng bao gồm cả người lao động đã nghỉ hưu hoặc không còn làm trong các nghề, công việc có nguy cơ bệnh nghề nghiệp mà bị bệnh. Thông tư cũng quy định tiền lương đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp làm căn cứ hưởng chế độ được quy định trong tình huống này là tiền lương tháng cuối cùng đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của công việc đã làm mà công việc đó gây ra bệnh nghề nghiệp đối với các trường hợp bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc khi không còn làm việc trong các ngành có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp. Do đó, trường hợp nghỉ hưu nhưng mới phát bệnh như ông vẫn được đi giám định sức khỏe và hưởng chế độ liên quan.