Được hưởng chế độ BHXH? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định của Luật BHXH, khi thực hiện các biện pháp tránh thai, NLĐ được hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Cụ thể đối với trường hợp đặt vòng tránh thai, lao động nữ được nghỉ tối đa 7 ngày và được hưởng chế độ thai sản. Mức hưởng chế độ thai sản một tháng được tính bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp NLĐ đóng BHXH chưa đủ 6 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH.