Được hưởng chế độ thai sản - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

BHXH TP HCM trả lời: Khoản 6 điều 34 Luật BHXH quy định trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh và không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Việc hưởng chế độ không phụ thuộc vào thời gian đã đóng BHXH. Như vậy, nếu vợ anh Vinh có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền là không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con thì anh được nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định trên.