-Trần Bích Linh (quận 2, TP HCM) hỏi: "Tôi tham gia BHXH bắt buộc được 20 năm. Nếu tôi nghỉ việc trước tuổi hưu thì tôi có được hưởng lương hưu và BHYT khi đúng tuổi về hưu không?".

BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định tại Luật BHXH, người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu hằng tháng. Trường hợp bà đã tham gia BHXH bắt buộc được 20 năm và nghỉ việc, bảo lưu thời gian đóng BHXH thì khi đủ tuổi hưởng lương hưu, bà được hưởng lương hưu và được cơ quan BHXH đóng BHYT hằng tháng để hưởng chế độ BHYT theo quy định của Luật BHYT và Luật Khám bệnh, chữa bệnh.