Bên cạnh những vấn đề về hợp đồng lao động, tiền lương, tiền thưởng… Bộ Luật Lao động 2019 còn có những điều chỉnh nhất định trong việc hưởng lương hưu của người lao động (NLĐ). Tại điểm a khoản 1, điều 219 Bộ Luật Lao động 2019 nêu rõ, NLĐ được hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện: Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2, điều 169 Bộ Luật Lao động; Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

Điều kiện mới để được hưởng lương hưu - Ảnh 1.

So với hiện nay, tuổi nghỉ hưu của người lao động tăng lên đáng kể

Theo đó, tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

So với hiện nay, tuổi nghỉ hưu của NLĐ tăng lên đáng kể, trong khi số năm tham gia BHXH để hưởng lương hưu vẫn không thay đổi.

Bộ Luật Lao động 2019 được áp dụng từ ngày 1-1-2021.

H.Lê