Đại diện Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (quận 2, TP HCM) hỏi: "Hiện nay BHYT đã thông tuyến quận, huyện. Vậy nếu đăng ký khám chữa bệnh (KCB) ở bệnh viện tuyến quận của tỉnh này nhưng qua bệnh viện tuyến quận của tỉnh khác KCB có được không? Trường hợp đăng ký BHYT ở bệnh viện tuyến tỉnh nhưng đi KCB tại bệnh viện tuyến quận, huyện thì có được giải quyết chế độ BHYT như đi KCB đúng tuyến không?".

BHXH TP HCM trả lời: Khoản 3 điều 22 Luật BHYT và khoản 3 điều 14 Nghị định 146/NĐ-CP quy định trường hợp người bệnh có thẻ BHYT đăng ký tại các bệnh viện tuyến tỉnh hoặc bệnh viện tuyến quận, huyện của tỉnh khác được hưởng BHYT như trường hợp đúng tuyến khi đi KCB tại các bệnh viện tuyến quận, huyện trên toàn quốc. Nhưng khi cơ sở KCB tiếp nhận bệnh nhân chuyển tuyến đến cơ sở KCB khác thì quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB theo quy định tại khoản 3 điều 22 Luật BHYT. Cụ thể, khoản 3 điều 22 Luật BHYT quy định trường hợp người có thẻ BHYT tự đi KCB không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán mức hưởng theo tỉ lệ là 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương; tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú (tính đến ngày 31-12-2020), từ ngày 1-1-2021 là 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước; tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí KCB (đến ngày 31-12-2020) và 100% chi phí KCB kể từ ngày 1-1-2021.