BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định hiện hành, NLĐ có thể ủy quyền cho người thân làm thủ tục hưởng chế độ BHXH một lần. Đối với trường hợp ủy quyền nộp hồ sơ và nhận thay trợ cấp BHXH một lần thì ngoài các hồ sơ gồm sổ BHXH đã chốt, CMND hoặc căn cước công dân của người được ủy quyền, đơn đề nghị (theo mẫu 14-HSB) cần kèm theo giấy ủy quyền mẫu số 13-HSB (được ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam) có chứng thực chữ ký người ủy quyền của chính quyền địa phương hoặc hợp đồng ủy quyền được lập ở văn phòng công chứng. Lưu ý là nội dung ủy quyền phải ghi cụ thể các mục được ủy quyền như: làm đơn, nộp, nhận hồ sơ, nhận tiền…