- Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định của Luật BHXH thì người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Bên cạnh đó, theo quy định tại Nghị định 134/2015/NĐ-CP và thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH thì người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng 1 lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Như vậy trường hợp của ông đã đủ tuổi hưu có thời gian đóng BHXH 21 năm nên không thuộc đối tượng áp dụng đóng BHXH tự nguyện 1 lần cho đủ 20 năm theo quy định hiện hành.