NGUYỄN VĂN BÌNH (tỉnh Long An) hỏi: "Trường hợp nào người lao động (NLĐ) được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN)?".

Luật sư ĐẶNG ANH ĐỨC, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, trả lời: Theo điều 29 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), NLĐ có các quyền sau đây: Nhận sổ BHXH có xác nhận đầy đủ về việc đóng BHTN khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; được hưởng các chế độ BHTN theo quy định tại điều 42 Luật Việc làm 2013; được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hưởng TCTN theo quy định tại khoản 2 điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP, nhận quyết định hưởng TCTN theo quy định tại khoản 3 điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP; yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về việc đóng BHTN; yêu cầu trung tâm dịch vụ việc làm, tổ chức BHXH cung cấp thông tin liên quan BHTN; khiếu nại, tố cáo về BHTN theo quy định của pháp luật. Như vậy, trong một số trường hợp theo quy định, NLĐ được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hưởng TCTN hoặc nhận quyết định hưởng TCTN.