Hội thi thu hút 76 thí sinh (chia làm 19 đội) là kỹ sư an toàn chuyên trách, cán bộ an toàn bán chuyên trách và cán bộ Công đoàn phụ trách bảo hộ lao động, an toàn - vệ sinh viên tại các đơn vị trực thuộc EVN HCMC. Hội thi gồm 2 vòng: Vòng 1 thi trắc nghiệm trên máy tính và thi tự luận về các kiến thức pháp luật an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, các quy trình, quy định về an toàn của EVN HCMC và ngành điện; vòng chung kết xếp hạng dành cho 12 đội đứng đầu vòng 1, gồm các nội dung thi chào hỏi, chọn đáp án đúng, nhận định tình huống và thi thuyết trình.

EVN HCMC tổ chức hội thi cán bộ làm công tác an toàn giỏi - Ảnh 1.

Các thí sinh chuẩn bị bước vào vòng thi trắc nghiệm

Hội thi nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua giữa các đơn vị, tăng cường công tác ngăn ngừa rủi ro, giảm thiểu tai nạn lao động, tạo điều kiện cho đội ngũ làm công tác an toàn thể hiện trình độ lý thuyết và thực hành nghề nghiệp, giao lưu học hỏi và trao đổi kinh nghiệm giữa những người làm công tác an toàn với nhau. Dự kiến, lễ tổng kết và trao thưởng hội thi diễn ra ngày 31-8. 

Tin-ảnh: P.An