Hội diễn quy tụ hơn 100 CNVC-LĐ của 13 đơn vị miền Đông Nam Bộ, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận tham dự. Các đơn vị đã trình diễn 13 chương trình văn nghệ đặc biệt ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và hình ảnh công nhân ngành cao su Việt Nam.

Gần 1.000 công nhân tham gia hội diễn - Ảnh 1.

Hội diễn bắt đầu từ tháng 8, đến nay đã được tổ chức tại 5 khu vực trong và ngoài nước, quy tụ gần 1.000 người lao động trong ngành tham gia. Đây là sân chơi ý nghĩa dành cho công nhân được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Công đoàn Cao su Việt Nam tổ chức 2 năm/lần tại nhiều khu vực trên cả nước.

T.Nga