Tỉ trọng lao động khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm mạnh, tỉ lệ thiếu việc làm giảm dần. Trong đó các tỉnh, thành thuộc các vùng kinh tế trọng điểm tạo được nhiều việc làm cho NLĐ do thu hút đầu tư phát triển kinh tế.

Gần 1,7 triệu người được giải quyết việc làm trong năm 2019 - Ảnh 1.

Người lao động tìm việc tại ngày hội việc làm ở TP HCM

Quỹ quốc gia về việc làm đã góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 90.000 NLĐ. Riêng các trung tâm dịch vụ việc làm trên cả nước tổ chức được 1.233 phiên giao dịch việc làm thu hút nhiều doanh nghiệp, NLĐ tham gia, qua đó đã giới thiệu việc làm cho gần 3 triệu lượt người. Ngoài ra, cả nước có 232 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm cũng đã góp phần rất lớn trong việc giải quyết việc làm cho NLĐ.

T.Đồng