Bên cạnh đó, các thành phần kinh tế đã giải quyết việc làm cho gần 316.000 lượt người. TP có 86 đơn vị đưa gần 14.000 người lao động ra nước ngoài làm việc, chủ yếu là thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Úc, Romania, với các ngành nghề chủ yếu như may mặc, chế biến thủy sản, lắp ráp điện tử, cơ khí, xây dựng.

TP HCM giải quyết việc làm cho 316.000 lao động  - Ảnh 1.

Nhiều ứng viên đã tìm được việc làm tại các sàn giao dịch

Ngoài ra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị đã tổ chức 85 sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm, kết quả có có 530.000 người được tư vấn việc làm, 163.000 lượt người được giới thiệu việc làm.

Tin-ảnh: N.Hà