Gần 2,9 tỉ đồng chăm lo Tết cho CNVC-LĐ - Ảnh 1.

Hơn 300 đại biểu, đoàn viên tại buổi tổng kết

Tổng kinh phí chăm lo gần 2,9 tỉ đồng. Ngoài ra, LĐLĐ quận còn vận động được 9 doanh nghiệp tặng vé xe cho 1.794 công nhân về quê đón Tết.

Dịp này, LĐLĐ quận đã trao cờ thi đua và bằng khen của LĐLĐ TP cho 31 tập thể và 22 cá nhân.

H.Quyền