Theo số liệu của Cục Quản lý lao động ngoài nước, hiện có gần 50.000 lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc (trong đó ở 2 vùng dịch lớn là TP Daegu hơn 1.000 người và tỉnh Gyeongbuk hơn 3.000 người). Ngay từ khi có dịch, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã có văn bản gửi Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và các doanh nghiệp áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động (NLĐ), hướng dẫn NLĐ tuân thủ các biện pháp phòng dịch theo yêu cầu của nước sở tại. Đến thời điểm này chưa có lao động Việt Nam nào bị nhiễm Covid-19.

Các cơ quan chức năng của Hàn Quốc cũng khuyến khích NLĐ nước ngoài đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc nếu có các biểu hiện liên quan đến dịch Covid-19 khi đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế công cộng sẽ không bị truy cứu về tình trạng cư trú bất hợp pháp và không bị trục xuất. Để được sự hỗ trợ khi cần thiết, NLĐ có thể liên lạc với Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc theo số điện thoại: 010-3248-6886, 010-4356-2505 hoặc số điện thoại của Chương trình EPS: 010-9892-1712.

G.Nam