Theo thống kê của các cơ quan chức năng, gần 90% các cuộc ngừng việc tập thể có nguyên nhân xuất phát từ tiền lương, 80% là do chủ DN vi phạm pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) về tiền lương. Chia sẻ tại buổi tọa đàm, nhiều ý kiến nhìn nhận thực tế hầu hết thang, bảng lương đều do phía chủ DN đưa ra. CĐ cơ sở dù không đồng ý vẫn phải ký vào để người sử dụng lao động đi đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động. Nguyên nhân chủ yếu là do CĐ cơ sở không có đủ thông tin về cơ cấu tiền lương trong hiệu quả sản xuất, kinh doanh của DN; một bộ phận nhỏ cán bộ CĐ chưa thẳng thắn đấu tranh khi xây dựng thang, bảng lương. Từ thực tế này, nhiều ý kiến đề xuất phải nâng cao vai trò của CĐ cơ sở trong đàm phán, thương lượng tiền lương. Muốn vậy, cán bộ CĐ phải có kiến thức tốt về pháp luật, kinh tế, nhất là kinh tế lao động để nắm chắc cơ cấu tiền lương trong hiệu quả sản xuất, kinh doanh của DN. Ngoài kiến thức và bản lĩnh, cán bộ CĐ phải có kỹ năng đàm phán, thương lượng với chủ DN.

Gần 90% cuộc ngừng việc tập thể xuất phát từ tiền lương - Ảnh 1.

Có kỹ năng tốt sẽ giúp cán bộ Công đoàn thương lượng thành công

Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết sẽ chọn 24 cán bộ CĐ nòng cốt ở 8 tỉnh, thành để đào tạo cơ bản về thương lượng tiền lương trong 2 năm, sau đó những học viên này sẽ tham gia trực tiếp đàm phán, thương lượng tiền lương trong các DN. Đây cũng là lực lượng nòng cốt trong công tác huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng thương lượng tiền lương cho cán bộ CĐ cơ sở.

Tin-ảnh: N.Tú