Đây là đợt khởi công nhằm hoàn thiện dự án phát triển mạng lưới cấp nước, cung cấp nước sạch và gắn đồng hồ nước miễn phí cho các hộ dân theo Nghị quyết 35/NQ-HĐND của HĐND TP HCM về chỉ tiêu tỉ lệ hộ dân TP được cấp nước sạch đạt 100%.

Nước sạch đã về với người dân An Phú Đông
Nước sạch đã về với người dân An Phú Đông

Tính đến nay, Công ty CP Cấp nước Trung An đã gắn được 8.233 đồng hồ nước cho tổng số 9.471 hộ dân trên địa bàn phường An Phú Đông, đạt tỉ lệ 86,9%.

Dịp này Công ty CP Cấp nước Trung An cũng tặng 50 phần quà (trị giá 500.000 đồng/phần) cho các hộ chính sách và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tin-ảnh: Tr.Hoàng