Theo đó, các cấp Công đoàn (CĐ) sẽ tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn liền với lợi ích của nữ CNVC-LĐ; đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà", nhất là ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước; kịp thời khen thưởng nữ lao động trực tiếp tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào.

Gắn hoạt động nữ công với lợi ích của nữ CNVC-LĐ - Ảnh 1.

Chương trình "Gánh hàng rong" của Công đoàn ngành Y tế TP HCM gây quỹ chăm lo cho nữ CNVC-LĐ khó khăn

Bên cạnh đó, các cấp CĐ cần tích cực phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách đối với lao động nữ; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 09 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giải quyết vấn đề trường lớp mầm non ở các KCX- KCN và tiếp tục tham gia triển khai thực hiện giai đoạn 2 Đề án 404 của Thủ tướng về "Hỗ trợ nhóm trẻ độc lập tư thục tại các KCX-KCN đến năm 2020".

Tin-ảnh: H.Đào