Qua triển khai, phong trào học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ đã lan tỏa mạnh mẽ đến mỗi đoàn viên, CNVC-LĐ. Gắn học tập Bác Hồ với công việc và nhiệm vụ cụ thể, ngoài tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn, CNVC-LĐ quận còn ra sức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Kết quả có 72 sáng kiến cải tiến kỹ thuật ra đời, làm lợi cho đơn vị gần 900 triệu đồng. Đoàn viên, CNVC-LĐ quận còn tích cực đóng góp, chia sẻ khó khăn với những CNVC-LĐ bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 800 triệu đồng...

Gắn học tập Bác Hồ với việc làm cụ thể - Ảnh 1.

Các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giao lưu tại hội nghị

Dịp này, LĐLĐ huyện cũng trao giải hội thi tìm hiểu 90 năm Công đoàn Việt Nam và 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên dương 113 cá nhân, 84 tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tin-ảnh: T.Huệ