Gắn phong trào thi đua với học tập và làm theo Bác

Theo đó, để bảo đảm tính hiệu quả, thiết thực, phong trào thi đua cần hướng đến các mục tiêu: nâng cao năng suất lao động, chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm việc làm, đời sống CNVC-LĐ; thực hành chống lãng phí, đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng hoạt động CĐ cơ sở.

LĐLĐ TP đề nghị CĐ cấp trên xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai đến các cấp CĐ và vận động CNVC-LĐ tích cực hưởng ứng phong trào. Trong đó, cần đề ra các giải pháp thực hiện 7 Chương trình đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X. CĐ cơ sở chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng nội dung thi đua, tiêu chí khen thưởng.

K.An