Tổ công tác gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và việc làm bền vững được thành lập theo quyết định số 885 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH). Theo quyết định này, TS Trương Anh Dũng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) làm Tổ trưởng Tổ công tác. Các thành viên Tổ công tác gồm các đại diện các đơn vị của Tổng cục GDNN, Văn phòng Giới sử dụng lao động thuộc VCCI, Cục việc làm, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương...

Các thành viên Tổ công tác và Bộ phận thư ký đã dành nhiều thời gian để cho ý kiến và thảo luận, trao đổi tại phiên họp liên quan đến nội dung gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và việc làm bền vững.

Gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và việc làm bền vững - Ảnh 1.

Kết nối các doanh nghiệp để đào tạo nghề là một nhiệm vụ của Tổ công tác

Ông Tào Bằng Huy, Phó Cục trưởng Cục việc làm cho rằng trong các nội dung thuộc phạm vi hoạt động của Tổ công tác, điều quan trọng nhất là hoạt động xác định nhu cầu về lao động theo ngành, nghề, trình độ đào tạo và nâng cao chất lượng công tác dự báo nhu cầu lao động. Ông Huy cho rằng, ngoài công tác điều tra, nghiên cứu, dự báo nhu cầu lao động cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng lao động.

Liên quan đến công tác dự báo nhu cầu, bà Trần Thị Lan Anh, Giám đốc Văn phòng Giới sử dụng lao động cho rằng thông tin về nhu cầu lao động đóng vai trò quan trọng, làm cơ sở để Tổ công tác đề xuất những chính sách gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và việc làm bền vững. Cần huy động nguồn lực tài chính để hỗ trợ các hoạt động điều phối của Tổ công tác, căn cứ vào vai trò và nhiệm vụ, VCCI cam kết sẽ đồng hành và hỗ trợ tích cực trong các hoạt động của Tổ công tác trong thời gian tới.

Nhiều ý kiến cho rằng cần sớm xây dựng cơ chế gắn kết giữa doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người lao động, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia đào tạo để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu lao động,...

Ông Nguyễn Tiến Tùng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại cho biết trong nhiều năm qua, nhà trường đã hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng nhân lực. Việc hợp tác đã đi vào cụ thể và đạt hiệu quả. Mô hình đào tạo Kosen - Nhật Bản được nhà trường triển khai thực hiện trong nhiều năm qua để đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp và giải quyết tốt vấn đề việc làm cho người học. Ông Tùng cho rằng việc thành lập Tổ công tác là sự đáp ứng mong mỏi của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp, đề nghị Tổ công tác trong thời gian tới cần có kế hoạch và hành động cụ thể và thiết thực.

TS Trương Anh Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác cho rằng, với sự thành lập Tổ công tác, kỳ vọng trong thời gian tới sự gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và việc làm bền vững sẽ tốt hơn và đạt hiệu quả hơn, đáp ứng mong mỏi của doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Công tác gắn kết cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp đã được các địa phương rất quan tâm trong thời gian qua, đã có 10 tỉnh tổ chức cuộc họp bàn về nội dung này.

G.Nam