Thắc mắc của các đại biểu về nhiều vấn đề như cách tính lương làm thêm; xây dựng thang - bảng lương, chốt sổ BHXH đối với doanh nghiệp nợ BHXH, quyền lợi khi tự ý nghỉ việc, xử lý kỷ luật, trả lương ngừng việc khi cúp điện, máy móc hư hỏng... đã được các chuyên gia tư vấn, giải thích thỏa đáng.

Giải đáp thắc mắc về pháp luật lao động

Hiện nay, các cơ quan như BHXH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM đều có kênh tư vấn pháp luật qua điện thoại, mail... nhưng theo các doanh nghiệp, rất cần tổ chức gặp gỡ trực tiếp để họ có cơ hội trình bày hết những vướng mắc trong thực tiễn.

B.Nghi