Giải quyết chế độ cho 48 lao động lớn tuổi

Tuy nhiên, CĐ cùng với ban giám đốc đã sắp xếp để người lao động sớm ổn định. Trong đó có 48 lao động lớn tuổi dù được bố trí về các cửa hàng nhưng do điều kiện sức khỏe, nơi làm việc xa nhà nên họ xin được nghỉ. Ông Hùng cho biết CĐ và ban giám đốc sẽ giải quyết chế độ đầy đủ cùng nhiều khoản phụ cấp để những lao động lớn tuổi ổn định cuộc sống.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP, đã chỉ đạo CĐ tổng công ty tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc cho các CĐ cơ sở chưa thực hiện. CĐ cùng ban giám đốc ổn định việc làm, đời sống của người lao động tại các đơn vị thoái vốn nhà nước.

H.Đào