Ông TRẦN VĂN TRIỀU, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định tại điều 28 Nghị định 39/2016/NĐ-CP: Trường hợp đã hết thời hạn điều tra mà cơ quan cảnh sát điều tra không xác định được người gây ra tai nạn hoặc vụ án hình sự bị đình chỉ thì người sử dụng lao động và cơ quan BHXH phải thực hiện đầy đủ các trách nhiệm đối với NLĐ bị nạn theo quy định tại Luật An toàn, vệ sinh lao động như đối với trường hợp TNLĐ xảy ra không hoàn toàn do lỗi của chính NLĐ gây ra; trường hợp cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can mà NLĐ bị tai nạn không phải là bị can thì người sử dụng lao động và cơ quan BHXH vẫn phải thực hiện đầy đủ các trách nhiệm đối với NLĐ bị nạn theo quy định tại Luật An toàn, vệ sinh lao động như đối với trường hợp TNLĐ xảy ra không hoàn toàn do lỗi của chính NLĐ gây ra.