Các trường hợp áp dụng hưởng chế độ ốm đau bao gồm: người lao động (NLĐ) đang tham gia BHXH bắt buộc bị ốm đau, tai nạn mà không phải là TNLĐ, hoặc điều trị thương tật, bệnh tật tái phát do TNLĐ, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh (KCB) có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế; NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở KCB có thẩm quyền; lao động nữ (LĐN) đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con mà thuộc một trong các trường hợp quy định ở trên.

Không giải quyết chế độ ốm đau đối với các trường hợp NLĐ bị ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy… Đối với hưởng chế độ thai sản, áp dụng với các trường hợp gồm: LĐN mang thai; LĐN sinh con; LĐN mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi; LĐN đặt vòng tránh thai, thực hiện biện pháp triệt sản; lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.

NLĐ theo quy định nêu trên phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. NLĐ đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở KCB có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

NLĐ nộp hồ sơ trực tiếp cho đơn vị sử dụng lao động. Đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH bằng một trong các hình thức sau: Qua giao dịch điện tử; qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại cơ quan BHXH. Thời hạn giải quyết tối đa 6 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

D.Thu