Theo đó, trường hợp người bệnh vào viện điều trị trước ngày 1-12-2018 và ra viện kể từ ngày 1--12-2018 hoặc trường hợp đến khám chữa bệnh kể từ ngày 1-12-1018, người bệnh được hưởng BHYT theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, cụ thể:

Giải quyết quyền lợi của người bệnh khi cấp, đổi thẻ BHYT - Ảnh 1.

Nếu người bệnh đã được cấp, đổi thẻ BHYT mới hoặc tra cứu trên Cổng tiếp nhận của Hệ thống thông tin giám định BHYT đã được đổi mã đối tượng, mã quyền lợi theo Nghị định 146 thì sẽ được hưởng quyền lợi theo mức hưởng BHYT mới kể từ ngày thẻ BHYT mới có giá trị sử dụng;

Nếu người bệnh chưa được cấp, đổi thẻ BHYT hoặc tra cứu trên Cổng tiếp nhận chưa được đổi mã quyền lợi thì sẽ được hưởng quyền lợi theo mức hưởng BHYT cũ cho cả đợt điều trị.

Tin -ảnh: T.Ngôn