Bà Trần Thanh Thùy, Giám đốc nhân sự, trả lời: Ông Thanh là đối tượng đang hưởng chế độ hưu trí hằng tháng nhưng khi bắt đầu vào làm việc tại công ty lại không khai báo. Chỉ đến khi công ty làm thủ tục tham gia BHXH cho ông mới phát hiện ra. Tuy nhiên, khi đó nhân viên tính lương sơ suất không điều chỉnh thông tin trên hệ thống dẫn đến việc ông Thanh vẫn bị trừ các khoản BHXH, BHYT, BHTN hằng tháng dù không thuộc đối tượng tham gia. Sau khi nhận được phản ánh của ông Thanh, chúng tôi đã đề xuất hướng xử lý và đang chờ ban giám đốc phê duyệt. Công ty cam kết sẽ bảo đảm quyền lợi cho ông Thanh theo đúng quy định pháp luật.