Theo đó, hiện nay, các đối tượng Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy Ban nhân dân cấp xã đang gặp khá nhiều vướng mắc về việc giải quyết thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Vì vậy, tại Thông báo này, Phó Thủ tướng thống nhất với đề xuất của Bộ Nội vụ và ý kiến của các Bộ, cơ quan về phương án xử lý giải quyết vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc với các đối tượng trên như sau:

- Với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an xã có thời gian làm việc từ tháng 1-2003 đến nay: Nếu đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội khi đủ điều kiện hoặc được bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành.

Giải quyết vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người làm việc tại UBND cấp xã - Ảnh 1.

Lực lượng Công an xã trên đường tuần tra (Ảnh minh họa)

- Người lao động do Ủy Ban nhân dân cấp xã ký hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tiền lương làm căn cứ đóng là mức tiền lương ghi trong hợp đồng lao động theo chế độ do người sử dụng lao động quyết định: Được giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội nếu đủ điều kiện hoặc bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định.

Đồng thời, Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp có ý kiến chính thức bằng văn bản về thẩm quyền quyết định phương án xử lý nêu trên và báo cáo trước ngày 20-5-2021. Sau đó, Bộ Nội vụ tiếp thu, hoàn thiện báo cáo, trình cấp có thẩm quyền.

T.Ngôn